English

 

 

Altın Web Ödülü

 

Çalışma Planlaması  <

İçindekiler

> Örnek Çalışma Planı

 

ÇALIŞMA KÜTÜPHANESİ

 

Tüm çalışma tanımları sağ elle oynayan oyunculara göre yapılmıştır. Sol elle oynayanlar için tanımlarda uygun değişiklik yapılmalıdır.

Forehand - Forehand

Oyuncular çapraz olarak forehand vuruş çalışmasıyaparlar. Tutarlı vuruş yapmaya konsantre olmalıdırlar. Hangi oyuncular hata yapmadan en çok sayıda vurabiliyorlar gibi oyunlar düzenlenebilir. Bu gibi oyunlar aşağıdaki çalışmaların çoğunda oynanabilir.

Backhand - Backhand

Forehand-forehand gibi, yalnız backhand köşelerinden backhand ile vurulur.

Forehand -Backhand, Karşıya

Oyuncunun birisi forehand vuruşunu çapraz yerine karşıya düz olarak yapar (diğer oyuncunun backhand tarafına). Backhand vuran oyuncu da topu karşı tarafın forehand tarafına atar.

Forehand-Backhand

Oyuncunun birisi backhand vuruşunu sırasıyla karşı backhand ve forehand taraflarına yapar. Diğer oyuncu bir forehand, peşinden bir backhand vuruşu yapar. Karşı oyuncu vuruşlarını hep diğer oyuncunun backhand tarafına yapar.

Bire-bir ayak çalışması

Bir oyuncu backhand vuruşlarını karşı tarafın forehand, peşinden de karşı tarafın ortasına yapar. Diğer oyuncu ayaklarını çalıştırarak bunlara forehand vuruş yapar ve rakibin backhand tarafına gönderir..

Forehand-Backhand ayak çalışması

Bir oyuncu backhand vuruşlarını çapraz olarak karşı backhand köşesine yapar. Diğer oyuncu ise backhand köşesine gelen bu toplara sırasıyla backhand, peşinden de forehand vuruş yapar.

İkiye-bir ayak çalışması

Bir oyuncu backhand vuruşlarını iki defa karşı backhand köşesine, sonra bir defa karşı forehand köşesine yapar. Karşı oyuncu backhand köşesine gelen ilk topa backhand ile, ikinci topa forehand ise, sonra forehand tarafına gelen topa forehand ile vurur. Tüm vuruşlarını karşı backhand köşesine yapar. Sonra tekrar başa dönerek aynı çalışma şekli tekrar eder (iki defa backhand sonra 1 defa forehand köşesine).

Sekiz figürü

Bir oyuncu her gelen topa çapraz vuruş yapar. Diğer oyuncu da her topu düz karşıya vurur. Böylece her oyuncu sırayla backhand ve forehand vuruş yapar. Top ise sekiz figürü şeklinde gidip gelir.

Kesme

Her iki oyuncu da topu mümkün olduğunca yükseltmeden backhand den backhand e sonra forehand den forehand e kesme yaparlar. Sonra tekrar başa dönüp tekrar ederler.

Kesmeye atak

Bir oyuncu kesme servis atar. Diğer oyuncu bunu daha önceden kararlaştırılan bir noktaya kesme olarak gönderir. Diğer oyuncu da bu topa genelde forehand ile atak yapar. Peşinden bir taraf sayıyı kazanıncaya kadar oynarlar. İlk atak vuruşu sonunda daha önceden yapılan bir çalışma şekline de dönebilirler.

Servis ve atak

Bir oyuncu herhangi bir şekilde servis atar. Diğer oyuncu atak yapmadan servisi geri gönderir. Servis atan oyuncu bu topa atak yapar. Sayı bitinceye kadar oynarlar.

Servis Çalışması

Bu iki şekilde yapılabilir. Birinci yöntemde bir oyuncuya bir çok (mümkünse bir kova dolusu) top verilir ve oyuncu peş peşe servis atar. Sonra toplar toplanır ve servis atışları tekrar edilir.

Diğer bir yöntemde ise bir oyuncu servis atar, karşı oyuncu topu yakalayıp kendisi servis atar. Veya bir oyuncu servis atar, karşı oyuncu bunu karşılar. Servis atan topu tutup tekrar servis atar. Oyuncular servis karşılanınca oyuna devam etmeyip servis atışına konsantre olmalıdırlar.

Copyright Larry Hodges

Copyright Mark Nordby, Dan Seemiller, John Oros

Copyright USA Table Tennis

Tercüme :

Çalışma Planlaması  <

İçindekiler

> Örnek Çalışma Planı

 

Son güncelleme tarihi : 06 Kasım, 2002

Copyright © 2001-2006 Ertan Patır

Bu sitenin içeriği kod ve yazılım da dahil olmak üzere, izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yeniden yayımlanamaz.

Webmaster :