turushanovgu

Antrenman Öncesi Isınma

Recommended Posts

arkadaşlar bu konuyla ilgili görüşlerinizi bekliyorum, antrenmana kimler nasıl başlıyor? aşağıdaki konu her ne kadar uzun gibi görünse de her sporcunun bilmesi gereken bilgilerdir. dikkatle okuyup yorumlarınızı bekliyorum.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

SPORDA ISINMA VE ÖNEMİ

 

Isınma sportif aktivitelerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Tüm sportif çalışma ve yarışmalar bilindiği gibi ısınma etkinliği ile başlamaktadır.

Buradaki bölümde ısınmanın performans üzerine yaptığı etkileri, sportif yaralanma ve sakatlanmalara karşı etkilerini bulacaksınız. Isınma konusu bir sportif aktivitenin en bölümü parçasıdır. Ama genelde bu konuya çeşitli nedenlerle yeterli önemin verildiğini düşünmüyoruz. Aşağıda ısınma ile ilgili önemli olduğuna inandığımız soru ve yanıtları bulacaksınız.

 

1-Warm up (Isınma) nedir?

Bir yarışma veya antrenman öncesinde , o yarışma veya antrenmanın gerektirdiği optimum performansı gerçekleştirebilmek için yapılan fiziksel ve zihinsel etkinlikler dizisinin tümüne ISINMA adı verilir. Kısaca ısınma, vücudun yarışmaya veya çalışmaya bir bütün olarak hazırlanmasıdır. Isınma kavramı değerlendirilirken , ısınma olayına öncelikle iki boyutta bakılmalıdır. Bu boyutlar genel ısınma ve lokal ısınma kavramlarıdır. Burada genel ısınma bir yarışma ve antrenman öncesi tüm vücudun aktif veya pasif yollarla ısıtılmasıdır. Lokal ısınma ise sportif yaralanma veya sakatlıkların ardından yapılan rehabilitasyon sürecinde veya rehabilitasyonun ardından atrenmanlara hazırlık döneminde bazı kas gruplarının ısıtılmasını içeren aktif veya pasif yöntemlerin kullanıldığı ısınmadır.

 

2-Isınmanın yararları nelerdir?

Isınma konusu bize göre bir sportif aktivitenin en önemli parçasıdır. Bu nedenle , bu konuyu biraz detaylı işlemek istiyoruz. Spor sahalarına göz attığımızda genelde üç tip ısınma alışkanlığına sahip sporcu grubu ile karşılaşırız. Bunların ilki kendi kendine ve sadece kendine özgü hareketlerle ısınma yapan sporcu grubu; ikincisi gruplar halinde ortak bir ısınma programını uygulayan sporcular grubu ve üçüncüsü de bir antrenör nezaretinde ısınma yapan sporcu grubu.

Isınmaya bireysel bazda baktığımızda ise şu tablo ile karşılaşmaktayız: Sporcular eğitim urumlarına, spor yaşlarına, profesyonellik anlayışlarına ve performans düzeylerine göre ısınmaya üç değişik olguyla bakar. Kimi sporcu için ısınma periyodu antrenman veya yarışmanın başlangıcında antrenman sürecinden argo deyimi ile kotarılacak bir kaytarma periyodudur. Kimi sporcu için ısınmaı antrenmanın veya yarışmanın en önemli

ve en gerekli parçasıdır ve ısınmaya gerekli önemi büyük bir itina ile verir. Kimi sporcu ise ısınmaya ;antrenman veya yarışma öncesi işinin bir parçası olarak yapması gereken bir olguymuş gibi bakar. Özünde ısınma gerek antrenman, gerekse yarışma öncesi spor olgusunun en önemli parçasıdır

Bu konuda literatüre göz atıldığında, yapılan araştırmaların tümünde ısınmanın sportif performansı olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Yeterli ısınma ile gerek aerobik (oksijenli) enerji oluşumu, gerekse anaerobik (oksijensiz) enerji oluşumu olumlu yönde etkilenir . Nöro-müsküler (sinir-kas) fonksiyonu açısından bakıldığında yeterli ısınma ile kas kuvvetinin arttığı saptanmıştır.

Isınan kas daha fazla gerilebilmekte ve bunun ötesinde daha çabuk kasılabilmektedir. Isınma suretiyle sinir ve kasların reaksiyon süresi

kısalmaktadır. Isınma sonucu kasın elastikiyetinin artması daha büyük eklem amplitüdlerine (hareket açısı) olanak sağlar. Eklemlerin hareketi ısınma ile kolaylaşır. Ayrıca, ısınma ile hedefe yöneliklilik(isabet) ve hareketlerin koordinasyonu daha iyi hale getirilebilinir. Genel anlamı ile ısınma endürans(dayanıklılık), sürat, kuvvet, sıçrama, esneme yeteneği gibi elemanları artırır. Aynı zamanda , ısınmanın sağlık açısından en önemli etkenlerinden biri de ısınma ile kas, ligament ve tendon yaralanmaları gibi sportif sakatlanma risklerinin minimalize edilmesidir. Bu nedenle kas bazında ısınma değerlendirildiğinde genel olarak iki temel etki görülmektedir:

 

A-Olayın profilaktik (sakatlık önleyici) etkisi.

B-Olayın işgücünün (performansı) artırıcı etkisi.

Spor literatürü tarandığında yeterli sürede ve gerekli şekilde yapılmış ısınmanın performans üzerine etkilerinin hep olumlu olduğu saptanmıştır.

 

Ülkemiz özelinde ısınmaya önem gösteren ve ısınmanın öneminin bilincinde olan sporcu sayısı sınırlıdır. Bu noktada özellikle bazı sporcular yeterli ısınma yapmadan bir sakatlanmaya maruz kaldıklarında, ısınmanın önemini farkederler. İşte, bu arzulanmayan ama "deneme-yanılma" metodu ile sporcuya ve ekibine pahalıya mal olan bir deneyimdir.

 

3-Isınma süresi ne kadar olmalıdır?

Isınma süresi yapılan spor dalına göre değişiklik göstermektedir. Literatüre baktığımızda bu süre için minimum 10 dakika ile 30 dakika arasında değerler görülmektedir. Bu süre için takım sporlarında ve bireysel sporlarda farklılık görülür.

 

Ayrıca, ısınma süresi belirlenirken, yarışma veya antrenmanın yapılacağı ortam, hava sıcaklığı, yarışma veya antrenman saati de göz önüne alınmalıdır. Kimi literatüre ısınma süresi olarak total antrenman süresinin yüzde 20-30'u arasında bir süre kapsaması gerektiğinden söz edilmektedir

 

4-Isınma yöntemleri nelerdir?

Spor literatürüne göz attığımızda iki çeşit ısınma yöntemi ile karşılaşmaktayız. Bunlar; aktif ve pasif ısınma yöntemleridir.

 

Aktif ısınma yöntemi; bir antrenman veya yarışma öncesinde fiziksel aktivitelerle yapılan ısınmadır. Pasif ısınma yöntemi ise sportif sakatlıkların rehabilitasyonunda ve de rehabilitasyondan yeni çıkmış sporcuların antrenmanlarından önce çeşitli araçlar kullanarak yaptıkları ısınmadır. Bu pasif ısınmada çeşitli elektrikli fizik tedavi aletleri, banyolar, duşlar, girdap banyosu, normal veya çeşitli kremlerle yapılan masaj ve diğer fizik tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.

 

5- Isınma şekilleri nelerdir?

Isınma şekilleri informel ve formel ısınma olarak ikiye ayrılır. İnformel ısınma jog, düz koşu, kalistenik (kültür-fizik) gibi branşa ait olmayan çalışma şekilleridir.

 

Formel ısınma ise o spor dalına özgü hareketleri kapsar. Basketbolda turnike atma , voleybolda servis atma, teniste servis atmak veya duvar tenisi oynamak, futbolda paslaşma(ortada sıçan) gibi hareketler formel ısınma şekilleridir.

 

6-Isınmaya ne ile başlanmalıdır?

Isınmaya informel ısınma ile başlanıp, formel ısınma ile devam edilmelidir. Bu konuda informel ısınma için iki görüş vardır. Birinci görüşte informel yani branşa özgü olmayan hareketlerle ısınmaya başlanırken ilk yapılması gerekenin stretch egzersizleri olduğudur. İkinci görüş ise stretch öncesi mutlaka jog atılması gerektiği yolundadır.

 

Taradığımız literatüre bu konuda yapılmış araştırmalarda net bir açıklama yoktur. Burada tercih antrenörün alışkanlığına bağlı olarak değişmektedir.

Yukarıda söylendiği gibi informel ısınmanın ardından o branşa özgü olan formel ısınmaya geçilir. Isınmanın son safhası formel hareketlerden oluşmalıdır. Bu branşa özgü yapılan formel hareketlerin organizmaya olan etkileri şöyle özetlenebilir:.

 

a. Sportif aktivite sırasında öncelikli olarak harekete katılan kasların içindeki kan akışı ve kas ısısının fizyolojik olarak optimum düzeye gelmesi sağlanır

b. Branşta doğrudan kullanılan nöro-müsküler (sinir-kas) mekanizmalar ve el-göz koordinasyonu için hazırlık sağlanır.

 

7 - Stretching de germe süresi ne olmalıdır?

Stretching de germe süresi, yapılan germe hareketinin şekline göre değişmektedir. Bob Anderson'a göre bu süre 4 saniye ile 60 saniye arasında değişir. Örneğin calf kası (alt arka bacak kası-baldır) ve aşil tendonu için bu süre 15-30 saniye iken, boyun kaslarında süre 5 saniye olmaktadır

 

8- Stretchingde acı neyin ifadesidir?

Birçok insan germeyi, esnekliklerini daha çok artırmak amacıyla yapmaktadır. Böylece stretch yaparken, gerdirebildikleri kadar, germe yapmaktadır. Germe yapılan kas sertleşir. Eğer germe sırasında acı hissedilirse, germe durdurulmalıdır. Birçok sporcu genellikle acıyıncaya kadar germe yapar. Bu inanç onlarda aşırı germenin, esnetme yeteneklerini daha çok ve çabuk artıracağı yolundaki yanlış bir mantıktan kaynaklanmaktadır. Bu yanlıştır. Çünkü, germe sırasında duyulan acı, o kas grubunda bir mikrotravma olduğunun göstergesidir. Aşırı germe (overstretch) mikroskobik dokuların yaralanmasına ve yara izlerinin oluşmasına neden olur. Eğer yara izleri geçici değilse, kasın elastikiyetini azaltacak ve kasta acı duyulmasına neden olacaktır. Bu noktada kas lifleri elastikiyetleri azalmış, elastik olmayan liflerin yerini alır, yoğun yara izleri dokuların kan dolaşımını engeller ve böylelikle taşıyıcı sinir alıcılarını rahatsız eder. Bundan dolayı ilgili kas liflerinde ve onu saran kas dokularında, daha çok yaralanmaya yol açar. Her aşırı germe sonucu, kötü kan dolaşımı oluşacaktır.

Sonuç olarak amaçlanan hedeften uzaklaşılır. Daha fazla bir esneklik amaçlanıp bunun için yapılan germe aşırı olursa, bu sefer tam tersi bir etki oluşturur. O kas grubunun esnekliği azalır. Sonuçta, bütün aşırı germeler tehlikeli ve faydasızdır. Germe sırasında duyulan acı ise bu olumsuzluğun başlangıcının bir ifadesidir.

 

9- Stretching ile fleksibilite arasındaki fark nedir?

Stretch (germe) ve fleksibilite (esneme) kavramları sürekli birbiri ile karıştırılan kavramlardır. Germede belirli bir süre kaslar sabit durumda tutulur. Esnetmede ise kas sürekli bir gevşer bir kasılır. Stretch, kas

fleksibilitesinin (esnekliği) geliştirilmesi için uygulanan bir çalışma şeklidir.

 

10- Warm-down (soğuma) gerekli midir?

Antrenman veya yarışma sonrası soğuma çok önemli ve gerekli bir olaydır. Her antrenman sonunda mutlaka yapılmalıdır. Organizma mutlaka ısındırıldığı gibi soğutulmalıdır. Soğuma bir aktif dinlenme şeklidir. Burada kas ve kandan yorgunluk verici madde olan laktik asit(süt asidi) aktif dinlenme ile daha süratle uzaklaştırılır. Dolayısıyla toparlanmanın daha çabuk olması sağlanır. Burada bir basketbol antrenmanının sonunda şut veya faul atma, futbol antrenmanı sonu korner veya penaltı atma, voleybol antrenmanı sonunda servis atma bir anlamda soğuma yöntemidir. Ayrıca bunların dışında jog veya stretch ile de soğuma yapılabilir. Unutulmaması gereken tek önemli nokta soğumanın mutlaka yapılması gerektiğidir. Soğuma süresi minimum 10 dakika tutulmalıdır

 

www.beyazspor.org

  • Like 1

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Merhaba

Gerekli ve çok yararlı olan bu bilgilerin ışığı altında daha bilinli spor yapma imkanını bize sağladığınız için teşekkürler.Burda yalnız bir sorum olacak bilindiği üzere inlizcede bir deyim no pain no gain... acı çekilmezse kazanç olmaz diye naçizane bir çeviri bunu spor dalı için uygularsak yukarıda anlatılan kas gerdirme olayında bahsedildiği gibi acı olduğu zaman bırakma anlatımıyla ters düşmektedir...şöyleki savunulan görüş ingilizce deyime göre uyarlarsak acı olacakki gelişme olsun gibi..bu konuyada açıklık getirirse bilen arkadaşlar memnun olurum

Selamlar

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

onguncum yukarıda bahsi geçen ideal antrenman programında yapılması gerekenler, bu şekilde uygulanırsa optimum fayda sağlayabiliyoruz,

serhat hocam sözlerinize katılamayacağım, bu sözler acaba başka bir amaçla kullanılmış olmasın, bu durum 8. maddede açık olarak belirtilmiş,

 

8- Stretchingde acı neyin ifadesidir?

Birçok insan germeyi, esnekliklerini daha çok artırmak amacıyla yapmaktadır. Böylece stretch yaparken, gerdirebildikleri kadar, germe yapmaktadır. Germe yapılan kas sertleşir. Eğer germe sırasında acı hissedilirse, germe durdurulmalıdır. Birçok sporcu genellikle acıyıncaya kadar germe yapar. Bu inanç onlarda aşırı germenin, esnetme yeteneklerini daha çok ve çabuk artıracağı yolundaki yanlış bir mantıktan kaynaklanmaktadır. Bu yanlıştır. Çünkü, germe sırasında duyulan acı, o kas grubunda bir mikrotravma olduğunun göstergesidir. Aşırı germe (overstretch) mikroskobik dokuların yaralanmasına ve yara izlerinin oluşmasına neden olur. Eğer yara izleri geçici değilse, kasın elastikiyetini azaltacak ve kasta acı duyulmasına neden olacaktır. Bu noktada kas lifleri elastikiyetleri azalmış, elastik olmayan liflerin yerini alır, yoğun yara izleri dokuların kan dolaşımını engeller ve böylelikle taşıyıcı sinir alıcılarını rahatsız eder. Bundan dolayı ilgili kas liflerinde ve onu saran kas dokularında, daha çok yaralanmaya yol açar. Her aşırı germe sonucu, kötü kan dolaşımı oluşacaktır.

Sonuç olarak amaçlanan hedeften uzaklaşılır. Daha fazla bir esneklik amaçlanıp bunun için yapılan germe aşırı olursa, bu sefer tam tersi bir etki oluşturur. O kas grubunun esnekliği azalır. Sonuçta, bütün aşırı germeler tehlikeli ve faydasızdır. Germe sırasında duyulan acı ise bu olumsuzluğun başlangıcının bir ifadesidir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ayak bileğinden başlayarak eklemleri çevirerek ısıtıyorum. Genellikle her iki yöne sekizer kere sayarak bir sonrakine geçiyorum. Kışın tekrarları biraz daha fazla yapıyorum. Genellikle ihmal edilen bacak ve kalça eklemi (Latincesini Turushan Hocam' dan latincesini öğrenebiliriz : )) Geniş dairelerle çevirerek ısıtıyorum. Özellikle dirsek ve el bileklerini ihmal etmiyorum.

 

Belirli bir ısınma gerçekleştikten sonra kısa tekrarlı şınav vb' de ısınmak için faydalı olabilir.

 

Mümkün olduğunca esneme yapıyorum. Ancak çok önemli olan antrenman sonrası esnemeyi zamanımın tamamını masada harcadığım için pek yapamıyorum. Herkese antrenman sonrası esneme yapmayı tavsiye ederim. Yaşla beraber esneklikde azalacağından özellikle veteranlar için esneme daha da önemli.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Herkese merhabalar

Turushan hocam çok güzel bir konuya deginmişsiniz teşekkürler,sporda ısınma ve soguma gerek profesyonel gerekse veteranlar için çok önemli bir konu.Bende bu konu ile ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum herne kadar konunun tarih olarak üzerinden zaman geçmesine ragmen.Ben yaklaşık 25 senedir sporun içindeyim,birara özel sektörde farklı bir branşta çalıştım ama tekrar spor meslegime geri göndüm.Masatenisi bilgim ve deneyimim sizler kadar üst seviyede degil amatör olarak oynamaya çalışıyorum.

Isınma ve soguma hareketleri ve her kas gurubu için yapılan gerdirmeler hakkında Turushan hocamız sagolsun kaynakda belirterek çok güzel açıklamış.Benim ilave etmek istedigim iki konu var.

Isınma hareketlerinde(masatenisine başlamadan) ip atlamak yada buna benzer zıplama hareketleri,her kas gurubunu ısıtmamız saglımız açısından önemli, ister asyalıların yaptıgı gb ayak kısmından başlayıp kabaca sırasıyla yukarıya dogru yani başımıza dogru yapın, isterseniz avrupalıların yaptıgı gb baş-boyun kısmından başlayıp ayakbileklerine kadarki kısıma dogru ısınma hareketlerini yapın fark etmez.Antreman öncesi yapılan ısınma hareketleri soguma hareketlerine oranla tempolu yapılmalı ama asla nefes nefese kalacak pozisyonunda olmamalı,soguma ve gerdirme hareketleride dolayısıyla temposu düşük derin nefesler alıp vererek yapılmalı nabız normal seviyeye getirilmeli.ısınmada ve Sogumada yapılan gerdirmelerde kesinlikle acıyıncaya kadar gerdirme yapılmamalı.Sogumada yapılan gerdirmenin gayesi antreman sonucunda kaslarda oluşan laktik asitin boşaltılması ve birdahaki antremana hazırlık sakatlıklardan korunmaktır sadece kaslarımız olarak degil tendon,ligamentler(adaleyi adaleye ve adeleyi kemige baglayan baglantılar (diyelim kabaca)saglıgı açısından sonderece önemlidir. Belki aklınıza şöyle bir soru gelebilir düşüncesiyle açıklamaya çalışayım,bu laktik asit olayıda nedir madem vücuttan atılması için her yaptıgım spor ve egzersiz sonucunda bunca gerdirme (soguma)hareketleri yapıyorum ne faydası var diyebilirisiniz.Yüce yaradan insan vücudunu gerçekten kusursuz yaratmış,laktik asit insan vücudunun sigortasıdır,bizler hangi spor branşında olursak olalım vücudumuzu antre ederek antremanlarla bu asitin salgılanma sürecini geciktiririz,eger laktik asit bizim vücudumuzda olmasaydı bizler saatlerce hatta günlerce hiç durmadan koşabilir,günlerce masatenisi oynayabilirdik egzersiz sonucunda yorgunluk hissetmezdik fakat vücudumuzda başta akcigerler,karaciger,böbrekler kısacası iç organlarımız iflas eder yaşama veda ederdik bu yüzden laktik asit ile vücüdumuz bize yorgunluk sinyali gönderip egzersize son vermemizi yada tempomuzu düşürmemizi saglar.

No pain no gain olayı gerçekten özellikle yurt dışında sporda çok kullanılan bir terimdir,Serhat arkadaşımızın yazdıgı gb agrı yoksa gelişmede yok anlamında,genellikle müsabık sporcuların çok yogun antremanlar sonucunda özellikle bodybuıldıng cilerin arasında çok kullanılan bir terimdir,fakat bizim ısınma ve soguma konusuyla alakası yoktur,bodycilerin genellikle çok agır kilolarla yaptıkları egzersizler sonucunda kas limitlerini artırmak için o kas gurubunu gelişmesi açısından agrı yoksa gelişmede yoktur mantalitesi vardır. Turushan hocamız zaten kaynak da belirtmiş ısınmalarda sogumalarda yaptıgımız gerdirme hareketlerinde agrı hissetmeyecek şekilde yapmamızda fayda var diye düşünüyorum.

Herkese saglıklı spor dolu günler diliyorum,saygılarımla.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Guest hakkisarac
katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim

VERMİŞ OLDUĞUNUZ BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.SELAMLAR

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Masatenisçilerin yaşadıkları sakatlıklar genelde sırt, dirsek ve belde oluyor. Bir de ayak tabanı...

Ayak tabanı için iyi destek sağlayan bir ayakkabı tavsiye edilebilir ancak diğer sakatlıklar için, özellikle de sırt ve bel için bu ısınmalar şart!

Küçükken bana bu ısınmalar çok sıkıcı ve anlamsız geliyordu. Ama geçirdiğim bir iki sakatlıktan sonra ne kadar önemli olduklarını anladım.

İnşallah genç kardeşlerimiz de benim gibi sakatlık yaşayıp durumun farkına varmadan ciddi şekilde antrenmandan önce ve sonra gerekli hareketleri yaparlar. En basit bir boyun çevirme hareketi bile ne kadar önemli bir farkına varılsa...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Guest ktm

Bir spor yaparken ısınırdamı yaparsınız ısınmadanmı yaparsınız onu bilemem ama mutlaka sevdiğiniz sporu bıkmadan zorlamadan mutlaka yapın.Belli yaşlara geldikten sonra yataktan kalkarken bel olayını diri tutmak gerek yoksa kalkmak için yataktan kendinizi yeremi atarsınız birilerimi kaldırır, hesabını geç olmadan yapın derim..

 

ktm

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

sporcu sağlığı açısından bu konunun önemini tekrar vurgulamak istiyorum, uygulamada yaşanan sıkıntılar neyse paylaşabiliriz

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
sporcu sağlığı açısından bu konunun önemini tekrar vurgulamak istiyorum, uygulamada yaşanan sıkıntılar neyse paylaşabiliriz

hatırlatma için teşekkürler turushan abi sezona başlamadan önce bu sayfayı okumanın başta bana olmak üzere herkese faydası olacak :gulumse:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Isınmanın onemlı oldugunu bılıyodum ama antremanlardan once veya maclardan once fazla bı enerjı harcamıyordum. sadece bılekllerımı kollarımı ve ayaklarımı esnetıyordum. oda kısa bı sure. Ama bu yazıyı okudukdan sonra daha fazla uzerınde durucam. Saol Turushan abi herkese faydası dokunacak bı yazı. Tebrıkler :alkis:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

bugun antremana cok ısınmadan başladım fh şutop oynarken durduk yere gereksiz saçma sapan bilek hareketleri yapmaya basladım ilk basta ozellikle kısa topları şutlarken bilekten garip hareketler yaptım biraz durup yine ısınma hareketleri yaptım ama o da yarım yamalak sonra biraz azaldı ama yine aynı şeyler oluyordu sanki bi tutukluk olmuştu bende biraz bh oynayınca düzeldi hele spin çekmeye başlayınca tam oturdu gecen ay da aynısı olmuştu bugun anladımki ısınmayı kesinlikle ihmal etmemek lazım genelde iyice ısınma yapmadan hiç başlamazdım bugun geç kalınca böyle sorunlar yaşadım hele şimdi birazda ağrılar var hafiften, bunlarda cabası... herkese benden canlı ders olsun kesinlikle geçte kalsanız ısınmayı ihmal etmeyin 10 dk ısınmamak belki size 1-2 ay oynayamamaya mal olabilir...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

bugun antremana cok ısınmadan başladım fh şutop oynarken durduk yere gereksiz saçma sapan bilek hareketleri yapmaya basladım ilk basta ozellikle kısa topları şutlarken bilekten garip hareketler yaptım biraz durup yine ısınma hareketleri yaptım ama o da yarım yamalak sonra biraz azaldı ama yine aynı şeyler oluyordu sanki bi tutukluk olmuştu bende biraz bh oynayınca düzeldi hele spin çekmeye başlayınca tam oturdu gecen ay da aynısı olmuştu bugun anladımki ısınmayı kesinlikle ihmal etmemek lazım genelde iyice ısınma yapmadan hiç başlamazdım bugun geç kalınca böyle sorunlar yaşadım hele şimdi birazda ağrılar var hafiften, bunlarda cabası... herkese benden canlı ders olsun kesinlikle geçte kalsanız ısınmayı ihmal etmeyin 10 dk ısınmamak belki size 1-2 ay oynayamamaya mal olabilir...

 

Sn. Emre Adıgüzel,

 

Bir üniversite öğrencisi olarak, mesajınızda dilbilgisi kurallarına hiç dikkat etmediğiniz, cümle sonlarına nokta (.) işareti bile koymadığınız tarafımızca tespit edilmiştir. Bu umursamaz tutumunuzu sürdürmeniz durumunda; klavyenize, laptop'ınıza ve cep telefonu tuşlarınıza el konulması; ortaokuldaki Türkçe öğretmeninize kulağınızın çektirilmesi gibi ağır yaptırımlara maruz bırakılacağınızı üzülerek bildiririz.

 

Bilginize.

 

TDKEDMDŞ

Türk Dil Kurumu Elektronik Denetleme Merkezi Dilbilgisi Şubesi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Sn. Emre Adıgüzel,

 

Bir üniversite öğrencisi olarak, mesajınızda dilbilgisi kurallarına hiç dikkat etmediğiniz, cümle sonlarına nokta (.) işareti bile koymadığınız tarafımızca tespit edilmiştir. Bu umursamaz tutumunuzu sürdürmeniz durumunda; klavyenize, laptop'ınıza ve cep telefonu tuşlarınıza el konulması; ortaokuldaki Türkçe öğretmeninize kulağınızın çektirilmesi gibi ağır yaptırımlara maruz bırakılacağınızı üzülerek bildiririz.

 

Bilginize.

 

TDKEDMDŞ

Türk Dil Kurumu Elektronik Denetleme Merkezi Dilbilgisi Şubesi

Tüh kötü yakalandık ya... :whistle:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.

Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Giriş Yap


  • Konuyu Görüntüleyenler   0 members

    Bu sayfayı inceleyen kayıtlı kullanıcı yok

  • Çevrimiçi Kullanıcılar   0 Üye, 0 Kayıtsız, 0 Misafir (Tam liste)

    Şu anda bağlı kayıtlı kullanıcı bulunmuyor